działki budowlane

Poznajemy działki budowlane

Jedyne rodzaje dziaÅ‚ek, na których można wybudować dom, to dziaÅ‚ki budowlane. Tylko na takich terenach możemy wybudować domki jednorodzinne, wiÄ™c przed zakupem odpowiedniego miejsca powinniÅ›my sprawdzić stan dziaÅ‚ki. KwestiÄ… podobnie ważnÄ… jest status uzbrojenia dziaÅ‚ki, a także teren, na jakim jest poÅ‚ożona i jej bliskie sÄ…siedztwo. Jeżeli dziaÅ‚ka jest w podejrzanie niskiej cenie, upewnijmy siÄ™, że dziaÅ‚ka nie jest terenem rolniczym. Na takiej dziaÅ‚ce może powstać jedynie siedlisko, które wybuduje rolnik w szczególnych wypadkach. Rolnik, aby móc wybudować siedlisko, powinien przez minimum 5 lat prowadzić, albo pracować w gospodarstwie rolnym – można tÄ™ kwestiÄ™ zamienić na choćby zasadnicze wyksztaÅ‚cenie rolnicze. DziaÅ‚ka siedliskowa jest możliwa do kupienia tylko wtedy, kiedy istnieje przydzielone do niej prawomocne przyzwolenie na budowÄ™.

Jak rozpoznawać działki budowlane?

Aby mieć pewność, że dana dziaÅ‚ka nadaje siÄ™ na budowÄ™, najlepiej kupić dziaÅ‚kÄ™ budowlanÄ… na nowo powstajÄ…cym osiedlu. TakÄ… dziaÅ‚kÄ™ można nabyć np. pod Opolem, gdzie powstaje Aleja Parkowa: http://www.dzialki-chmielowice.pl/ . Przeznaczenie każdej dziaÅ‚ki można sprawdzić w planie zagospodarowania, który uzyskamy w UrzÄ™dzie Gminy lub UrzÄ™dzie Miasta. DziaÅ‚kÄ™ możemy kupić również bezpoÅ›rednio od poÅ›rednika, który ogÅ‚asza siÄ™ przy powstawaniu nowego osiedla. Plan, który dostaniemy w urzÄ™dzie, skÅ‚ada siÄ™ z części opisowej, zawierajÄ…cej treść uchwaÅ‚y rady gminy. Druga część to część rysunkowa, która wystÄ™puje jako zaÅ‚Ä…cznik do uchwaÅ‚y. Przeznaczenie dziaÅ‚ki rozróżnione jest przez różne symbol i kolory: MNE – domy mogÄ… powstawać jedynie na dużych dziaÅ‚kach, MN – domy jednorodzinne.

Gmina nie ma planu?

Gminy często jeszcze nie posiadają uchwalonego planu zagospodarowania terenu. W takich przypadkach najlepiej na własną rękę postarać się o uzyskanie warunków zabudowy działki, która nas interesuje. Taki wniosek możemy złożyć w Urzędzie Gminy, pod który podlega działka. Decyzję w tej sprawie otrzymają trzy strony: inwestor, składający wniosek i właściciele sąsiednich terenów. Z otrzymanej decyzji dowiemy się między innymi, jaki typ zabudowy możemy przeprowadzić na działce, jakie może być jego przeznaczenie, a także jakie gabaryty może mieć dom. O tym, czym się kierować podczas dopasowania działki do zabudowy, pisaliśmy tutaj. Dowiemy się też o minimalnych i maksymalnych kątach nachylenia dachu, wyczytamy tam, jaka jest maksymalna powierzchnia zabudowy, a także dowiemy się o dostępie do drogi publicznej. Istotną informacją jest też przewidziany sposób uzbrojenia działki. Wśród ważnych informacji, które znajdą się w decyzji, nie znajdziemy jednak planów zagospodarowania terenów sąsiadujących z naszą działką. Wtedy warto zajrzeć do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego okolicy.