Archiwa tagu: plan budowy

Najczęściej popełniane błędy przy ocieplaniu budynków cz. 2

najczęściej popełniane błędy przy ocieplaniu

W dzisiejszym artykule przedstawiamy sześć kolejnych najczęściej popełnianych błędów przy ocieplaniu budynków. Artykuł został przygotowany przy pomocy specjalistów (www.jdtrade.com.pl).

Czarna szóstka

  1. Niewłaściwe osadzanie łączników mechanicznych. Zbyt głębokie zamocowanie łącznika powoduje zniszczenie struktury płyty, natomiast zbyt płytkie spowoduje, że płyta nie będzie się trzymać prawidłowo, co osłabi warstwę zbrojeniową i daje zły efekt wizualny.
  2. Wnikanie wody pod płyty powoduje brak wypełnienia szczelin przy ościeżnicach i obróbkach blacharskich.
  3. Brak dodatkowych łat z siatki w narożach otworów powoduje ukośne pęknięcia. Brak ochrony, w formie dodatkowej siatki, na wysokości dostępnej wszystkim użytkownikom, może doprowadzić do uszkodzeń mechanicznych.
  4. Zbyt maÅ‚a warstwa zbrojeniowa, rozpinanie siatki „na sucho” i powierzchowne nakÅ‚adanie zaprawy doprowadza do osÅ‚abienia zabezpieczenia materiaÅ‚u izolacyjnego i źle wpÅ‚ywa na trwaÅ‚ość zaprawy tynkarskiej.
  5. Zbyt mała ilość pracowników. Pracę należy tak zaplanować, aby cały czas pracować jednocześnie na dwóch lub trzech poziomach rusztowania. Dzięki temu materiały zwiążą się ze sobą i efektywność ocieplenia zadowoli Klienta.
  6. Brak osłon na rusztowaniu niesie za sobą ryzyko zmycia świeżo nałożonego tynku przez deszcz lub bardzo dużą wilgoć, a także prowadzi do powstawania odbarwień. Przy słonecznej pogodzie, osłona zabezpieczy przed szybkim przesychaniem cienkowarstwowych materiałów oraz uchroni przed zanieczyszczeniami niesionymi przez wiatr.

Stosując się do naszych rady, unikniecie tzw. podwójnej roboty. Wasze kieszenie nie będą narażone na dodatkowe koszty, a przede wszystkim czas prac ociepleniowych odbędzie się w możliwie najkrótszym czasie. Jeżeli nie poznałeś pierwszej części artykułu, to zapraszamy do lektury.

Poznajemy działki budowlane

Jedyne rodzaje dziaÅ‚ek, na których można wybudować dom, to dziaÅ‚ki budowlane. Tylko na takich terenach możemy wybudować domki jednorodzinne, wiÄ™c przed zakupem odpowiedniego miejsca powinniÅ›my sprawdzić stan dziaÅ‚ki. KwestiÄ… podobnie ważnÄ… jest status uzbrojenia dziaÅ‚ki, a także teren, na jakim jest poÅ‚ożona i jej bliskie sÄ…siedztwo. Jeżeli dziaÅ‚ka jest w podejrzanie niskiej cenie, upewnijmy siÄ™, że dziaÅ‚ka nie jest terenem rolniczym. Na takiej dziaÅ‚ce może powstać jedynie siedlisko, które wybuduje rolnik w szczególnych wypadkach. Rolnik, aby móc wybudować siedlisko, powinien przez minimum 5 lat prowadzić, albo pracować w gospodarstwie rolnym – można tÄ™ kwestiÄ™ zamienić na choćby zasadnicze wyksztaÅ‚cenie rolnicze. DziaÅ‚ka siedliskowa jest możliwa do kupienia tylko wtedy, kiedy istnieje przydzielone do niej prawomocne przyzwolenie na budowÄ™.

Jak rozpoznawać działki budowlane?

Aby mieć pewność, że dana dziaÅ‚ka nadaje siÄ™ na budowÄ™, najlepiej kupić dziaÅ‚kÄ™ budowlanÄ… na nowo powstajÄ…cym osiedlu. TakÄ… dziaÅ‚kÄ™ można nabyć np. pod Opolem, gdzie powstaje Aleja Parkowa: http://www.dzialki-chmielowice.pl/ . Przeznaczenie każdej dziaÅ‚ki można sprawdzić w planie zagospodarowania, który uzyskamy w UrzÄ™dzie Gminy lub UrzÄ™dzie Miasta. DziaÅ‚kÄ™ możemy kupić również bezpoÅ›rednio od poÅ›rednika, który ogÅ‚asza siÄ™ przy powstawaniu nowego osiedla. Plan, który dostaniemy w urzÄ™dzie, skÅ‚ada siÄ™ z części opisowej, zawierajÄ…cej treść uchwaÅ‚y rady gminy. Druga część to część rysunkowa, która wystÄ™puje jako zaÅ‚Ä…cznik do uchwaÅ‚y. Przeznaczenie dziaÅ‚ki rozróżnione jest przez różne symbol i kolory: MNE – domy mogÄ… powstawać jedynie na dużych dziaÅ‚kach, MN – domy jednorodzinne.

Gmina nie ma planu?

Gminy często jeszcze nie posiadają uchwalonego planu zagospodarowania terenu. W takich przypadkach najlepiej na własną rękę postarać się o uzyskanie warunków zabudowy działki, która nas interesuje. Taki wniosek możemy złożyć w Urzędzie Gminy, pod który podlega działka. Decyzję w tej sprawie otrzymają trzy strony: inwestor, składający wniosek i właściciele sąsiednich terenów. Z otrzymanej decyzji dowiemy się między innymi, jaki typ zabudowy możemy przeprowadzić na działce, jakie może być jego przeznaczenie, a także jakie gabaryty może mieć dom. O tym, czym się kierować podczas dopasowania działki do zabudowy, pisaliśmy tutaj. Dowiemy się też o minimalnych i maksymalnych kątach nachylenia dachu, wyczytamy tam, jaka jest maksymalna powierzchnia zabudowy, a także dowiemy się o dostępie do drogi publicznej. Istotną informacją jest też przewidziany sposób uzbrojenia działki. Wśród ważnych informacji, które znajdą się w decyzji, nie znajdziemy jednak planów zagospodarowania terenów sąsiadujących z naszą działką. Wtedy warto zajrzeć do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego okolicy.